Bedre samarbejde, læring og relationens værdi

TEAMBUILDING

Gennem praktiske og lærerige forløb retter vi opmærksomheden på den enkelte medarbejders og organisationens evne til effektivt og motiveret samarbejde. De konkrete øvelser danner grundlag for at drage erfaringer til refleksion om samarbejdets kvalitet. Undervejs i forløbet rettes opmærksomheden på reflektion, vidensdeling og forankring til hverdagen.

Vælg mellem seks grundkoncepter

Har du andre ønsker, kan vi også sammensætte præcis det program der passer til jer. Se enkeltstående aktiviteter for inspiration.

Kampen om ilden

Samarbejde og synergi – sammen er vi stærkest.

 

Tidsramme: 3-4 timer.
Egnet til: 12 – 200
Lokalitet: Hos jer, eller efter nærmere aftale.
Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj
efter vejret, samt min. 1 smartphone pr. team.

Læs beskrivelse

Temaet er ild. Mærk synergiens styrke når samarbejdet fungerer allerbedst. I har stor indflydelse på hvordan I bedst løser opgaverne. Målet for den samlede gruppe er at få så høj en samlet pointscore som muligt.

Målet nås bedst gennem planlægning, samarbejde og fokus på synergier, ressourcer og kompetencer. Hvert team skal bl.a. løse tre praktiske opgaver med bål og ild, og vidensdeling kan vise sig at være nøglen til succes.

Fra A til B på 60 minutter

God planlægning kan vise sig afgørende.

 

Tidsramme: 2-3 timer.
Egnet til: 12 – 200
Lokalitet: Hos jer, eller efter nærmere aftale.
Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj
efter vejret.

Læs beskrivelse
Det er den samlede gruppes ansvar at få så høj en samlet pointscore som muligt. Gruppen skal dele sig i teams, hvoraf et eller flere teams tildeles ‘et hjælpemiddel’, der skal medbringes under opgaveløsningen, og være i samlet tilstand ved ankomst til mål.

Det er det enkelte teams opgave at være i mål til tiden. Før teamet starter, skal der udarbejdes en plan for løsning af opgaven. Teamet får tilladelse til at påbegynde opgaveløsningen, når planen er godkendt af instruktøren. Teamet skal være samlet i mål senest klokken X + 60 min.

Teamcooking

Naturskønne rammer. Velsmagende gourmetmad.

 

Tidsramme: 3-4 timer.
Egnet til: 12 – 30
Lokalitet: Hos jer, eller efter nærmere aftale.
Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj efter vejret.

Læs beskrivelse
Lækkert hjemmelavet bålmad tilberedt af gode råvarer, kombineret med godt samarbejde. Under kyndig vejledning af kokken skal aftensmadens retter tilberedes over bålets gløder. Lav alt fra 3- til 7-retters gastronomisk menu.

Se frem til en lækker og velsmagende selvgjort middag med gode kolleger. Middagen kan med fordel kombineres med vin og rigelig tid til hygge og gode historier.

Travetur og tænkepause

Med stikord til eftertanke og samtale undervejs.

 

Tidsramme: 1-2 timer.
Egnet til: 8 – 100
Lokalitet: Hos jer, eller efter nærmere aftale.
Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj efter vejret.

Læs beskrivelse
Frisk luft, tid til samtale, plads til at lytte aktivt og til reflektion. Pausen og naturen kan være den bedste katalysator for nye tanker, ideer og erkendelser.

Rutebestemt travetur med GPS-båret app. til at guide jer rundt på ruten og med stikord og opgaver undervejs. Der er både mulighed for at vælge lette og bløde spørgsmål, eller I kan udfordre jer selv med mere dybe emner til samtalen.

Labyrinten og samarbejdsopgaver

De rigtige svar bringer jer i mål.

 

Tidsramme: 2-3 timer.
Egnet til: 12 – 100
Lokalitet: Hos jer, eller efter nærmere aftale.
Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj efter vejret.

Læs beskrivelse
Labyrinten indeholder 12 spørgsmål der er placeret synligt i området.

Til hvert spørgsmål er der to svarmuligheder – en rigtig og en forkert. Svarer I rigtigt på tre spørgsmål i træk, er I ude af labyrinten. Svarer I forkert, må I blive ved med at søge at finde den rigtige vej ud.

I sendes afsted når den indledende rebus-opgave er løst, afleveret og godkendt. Inden I kan forlade labyrinten, skal I løse en eller flere samarbejdsopgaver først. Holdet der kommer først i mål, har vundet.

Pointjagten

En kamp. En konkurrence. En leg. Et samarbejde.

 

Tidsramme: 3-4 timer.
Egnet til: 12 – 200
Lokalitet: Hos jer, eller efter nærmere aftale.
Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj efter vejret.

Læs beskrivelse
I vil som team møde en række udfordrende opgaver af forskellig karakter. Opgaverne vil stille krav til både fysik, mod, viden og snilde.

I kan løse opgaverne i eget tempo og i selvprioriteret rækkefølge. Målet er at samle flest mulige point – igennem planlægning, samarbejde og fokus på teamets kompetencer og ressourcer.

Alle opgaver giver point ved korrekt eller delvis udførelse. Det vil oftest være muligt for flere hold at gennemføre opgaverne samtidig.

Relationens kvalitet er ofte bærende for resultatet af den opgave vi er fælles om – uanset omstændigheden. Resultaterne viser sig både på bundlinjen og i forhold til trivslen og arbejdsglæden. Investerer vi tid og energi i at anerkende hinanden og forstå hvordan ‘den anden’ tænker og ser målet og den fælles opgave, vil vi kunne profitere af synergiens styrke.

Det vil forventeligt kunne måles i den samlede organisation, i ledelsen og personalegruppen og hvor dygtigt samarbejde og professionelle relationer ellers udfolder sig. De praktiske øvelser kan med fordel suppleres med en teoretisk vinkel. Det giver et kvalificerende fundament for den videre refleksion og dialog om opsamlede erfaringer.

Det vil forventeligt kunne måles i den samlede organisation, i ledelsen og personalegruppen og hvor dygtigt samarbejde og professionelle relationer ellers udfolder sig. De praktiske øvelser kan med fordel suppleres med en teoretisk vinkel. Det giver et kvalificerende fundament for den videre refleksion og dialog om opsamlede erfaringer.